Laxe dos Carballos

Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro (PAAR)

Shift+Click para rotar; Ctrl+Click para desplazar; Scroll para zoom; Doble Click para zoom sobre un área

Para visualizar este modelo debes tener activado webGL


Distancia Medida
0.0